Meteen naar de inhoud

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Algemeen beeld: onze concerten in 2022 Het ligt voor de hand om het jaar 2022 het ‘post-corona-jaar’ te noemen. Werden wij in 2021 nog sterk gehinderd door die epidemie, in 2022 herkregen wij… Lees verder »Jaarverslag 2022

Financiën 2022

Financiën 2022 Toelichting op financieel overzicht 2022 Terugkijkend op de activiteiten van de stichting in 2022, kunnen wij – bekeken vanuit financieel oogpunt – spreken van een geslaagd jaar met een exploitatie-overschot van € 475,89.… Lees verder »Financiën 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 In het vorig jaarverslag openden wij met de zin: Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als “het coronajaar”. Nu in 2022 weten wij dat het corona-virus niet alleen in 2020 maar ook… Lees verder »Jaarverslag 2021

Financiën 2021

Financiën 2021 Toelichting op het financieel overzicht 2021 Een subsidie van de provincie Overijssel  om zoveel mogelijk culturele activiteiten in 2021 te laten doorgaan, een subsidie van de gemeente Hengelo voor het bijzondere concert met… Lees verder »Financiën 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als “het corona-jaar”. Ook voor ons bestuur en voor onze activiteiten gold, dat het corona-virus in 2020 veel activiteiten heeft verlamd. Dat virus was zeer onwelkom… Lees verder »Jaarverslag 2020

Financiën 2020

Financiën 2020 Toelichting op het financieel overzicht 2020 Door de komst van het Corona-virus (vanaf maart/ april in Nederland), zijn alle geplande orgelconcerten in 2020 hierdoor komen te vervallen. Wel kon het bestuur nog twee… Lees verder »Financiën 2020