Stichting Orgelconcerten Hengelo

Jaarverslag 2023

Inleiding Het 30e jaar van de Stichting Orgelconcerten Hengelo, een lustrumjaar, heeft een opmerkelijke vitaliteit van orgelconcerten en orgelcultuur laten zien.  Het centrale doel, het bieden van een programma van […]

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Algemeen beeld: onze concerten in 2022 Het ligt voor de hand om het jaar 2022 het ‘post-corona-jaar’ te noemen. Werden wij in 2021 nog sterk gehinderd door die […]

Financiën 2022

Financiën 2022 Toelichting op financieel overzicht 2022 Terugkijkend op de activiteiten van de stichting in 2022, kunnen wij – bekeken vanuit financieel oogpunt – spreken van een geslaagd jaar met […]

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 In het vorig jaarverslag openden wij met de zin: Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als “het coronajaar”. Nu in 2022 weten wij dat het corona-virus niet […]

Financiën 2021

Financiën 2021 Toelichting op het financieel overzicht 2021 Een subsidie van de provincie Overijssel  om zoveel mogelijk culturele activiteiten in 2021 te laten doorgaan, een subsidie van de gemeente Hengelo […]

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als “het corona-jaar”. Ook voor ons bestuur en voor onze activiteiten gold, dat het corona-virus in 2020 veel activiteiten heeft verlamd. […]

Beleidsplan

Beleidsplan Het Beleidsplan van de Stichting Orgelconcerten in Hengelo betreft –de naam zegt het al- het organiseren van orgelconcerten in Hengelo. Daartoe staan ons twee orgels in Hengelo ter beschikking. Het grootste […]