Stichting Orgelconcerten Hengelo

Historie

Geschiedenis van

Stichting Orgelconcerten Hengelo

De Stichting Orgelconcerten Hengelo kent een inmiddels lange geschiedenis. Van deze geschiedenis vindt u een beknopt overzicht op deze pagina.

1943
Een nieuw orgel in Hengelo

In 1943 wordt er een concreet plan gemaakt voor de bouw van een nieuw orgel voor de Hengelose Lambertuskerk. Er ontstaat een concept van een orgel met 57 registers, verdeeld over 4 klavieren en pedaal. 

1948
De bouw

Na de oorlog wordt besloten om over te gaan tot de bouw van het nieuwe orgel. Het oorspronkelijke concept wordt verkleind naar een orgel met 45 registers, verdeeld over 3 klavieren en pedaal.

28 mei 1949
Ingebruikbame Lambertusorgel

De firma Vermeulen rond de bouw van het nieuwe instrument af in 1949. Op 28 mei van dit jaar werd het nieuwe orgel ingespeeld door Flor Peeters en Alphons Gaalman.

1991
Stichting Orgelconcerten Hengelo

De Stichting Orgelconcerten Hengelo is in 1991 opgericht.  Het was het vervolg op een initiatief van enige muziekliefhebbers om meer aandacht te geven aan de pracht en de variatie van klanken van orgels in Hengelo. Bovendien staat er een schat aan prachtige composities van vele eeuwen ter beschikking. De combinatie lag in 1991 voor de initiatiefnemers voor de hand:  instrumenten, composities en uitvoerenden stonden al klaar. Een organiserende instantie kan dan zorgen voor continuïteit van contacten en vaste punten van contacten en financiën.

25 juli 1991
Eerste concert

Op 25 juli 1991 speelt Louis ten Vregelaar het eerste concert dat georganiseerd wordt door de Stichting Orgelconcerten Hengelo. In datzelfde jaar al trad ook de internationaal vermaarde organist Bernard Bartelink aan in de Hengelose Lambertus.

Jaren '90
Onderhoud

De technische staat van het Vermeulen-orgel in de Lambertus baarde steeds meer zorgen. In de jaren ’90 werd door orgeldeskundigen op reparatie en restauratie aangedrongen. Maar ook het kerkgebouw vroeg om ingrijpend onderhoud. Het orgel moest daarop natuurlijk wachten, want het vele vuil en stof van bouwwerkzaamheden zijn desastreus voor zo’n complex instrument.

Waterstaatskerk

Het orgel van de Waterstaatskerk, behorende tot de Muziekschool Hengelo, was het tweede orgel waarvoor onze stichting concerten organiseerde. Het was een veel kleiner orgel, gebouwd door Verschueren. De organisatie van de programma’s van de Muziekschool hebben het aantal concerten aldaar inmiddels doen afnemen.

25 november 2000
Kristalkerk

Gijs van Schoonhoven speelde op 25 november 2000 het ingebruikname concert van het orgel dat werd overgeplaatst naar de Hengelose Kristalkerk. Dit orgel was in een Haagse kerk overbodig  geworden. Door BAG Orgelmakers te Enschede is het aangepast tot een orgel, dat goed past bij het kleinere en intieme karakter van deze kerk.

Concerten in Kristalkerk

Niet lang na de ingebruikname van het orgel in de Kristalkerkorgel, wordt dit instrument ook betrokken in de concertseries van Stichting Orgelconcerten Hengelo.

2002
Stichting voor restauratie

In 2002 werd –na de restauratie van de basiliek- de Stichting voor de Restauratie van het Vermeulen-orgel opgericht. Doel was niet alleen een technisch herstel van het bestaande orgel, maar ook uitbreiding met diverse registers en klanktechnische verbeteringen.

Samenwerking

De twee Stichtingen, voor de Orgelconcerten en voor de Restauratie, hebben de handen ineen geslagen: vanaf 2002 zijn er series van zgn. ‘restauratieconcerten’ gegeven. De organisten traden daar zonder honorarium op, de collectes en overige activiteiten brachten vele duizenden euro’s voor de restauratie bijeen. Het uitvallen van een register of zelfs van een manuaal moesten de musici  af en toe maar op de koop toe nemen.

2007
Restauratie en uitbreiding

In 2007 begon de orgelbouwer Adema met de restauratie van het orgel, uitbreiding met een extra zwelkast en nieuwe registers en het voorzien van de speeltafel van de modernste techniek. 

2008
Voltooiing

Met zijn 3400 pijpen werd dit Vermeulen-Adema-orgel het grootste van Oost–Nederland. De voltooiing van de restauratie in 2008 was aanleiding tot een serie concerten in de maanden oktober en november.

Nu
Stichting
Sinds ons begin in 1991 heeft de Stichting meer dan 200 concerten georganiseerd. Dat betrof vaak concerten voor orgel solo; evengoed zijn er allerlei combinaties beproefd, met solozang, koorzang, met instrumenten als hobo en trompet, en ook met quatre mains spel. En de organisten komen uit de buurt, uit de regio, uit ons gehele land, ook uit het buitenland.