Stichting Orgelconcerten Hengelo

De Stichting Orgelconcerten Hengelo

De Stichting Orgelconcerten Hengelo is in 1991 opgericht.  Het was het vervolg op een initiatief van enige muziekliefhebbers om meer aandacht te geven aan de pracht en de variatie van klanken van orgels in Hengelo. Bovendien staat er een schat aan prachtige composities van vele eeuwen ter beschikking. De combinatie lag in 1991 voor de initiatiefnemers voor de hand:  instrumenten, composities en uitvoerenden stonden al klaar. Een organiserende instantie kan dan zorgen voor continuïteit van contacten en vaste punten van contacten en financiën.

Sinds 1991 organiseert de Stichting met regelmaat concerten op orgels in Hengelo. Het centrale, ook het grootste, instrument is het orgel in de Lambertusbasiliek. Dat werd in 1948 gebouwd door de fa. Vermeulen uit Alkmaar.  Dat orgel was na de kerkrestauratie tot 2002 en vanwege gewone slijtage na een halve eeuw toe aan een grondige restauratie. In de loop van 2007 en 2008 heeft orgelbouwer Adema het orgel gerestaureerd, uitgebreid met een extra zwelkast en nieuwe registers en is ook de speeltafel voorzien van de modernste techniek. Met zijn 3400 pijpen is dit Vermeulen-Adema-orgel het grootste van Oost–Nederland.

Het orgel van de Waterstaatskerk, behorende tot de Muziekschool Hengelo, was het tweede orgel waarvoor onze stichting concerten organiseerde. Het was een veel kleiner orgel, gebouwd door Verschueren. De organisatie van de programma’s van de Muziekschool hebben het aantal concerten aldaar doen afnemen.

Tenslotte is sinds 2000 het orgel van de nieuw gebouwde Kristalkerk in gebruik voor concerten. Dat  orgel was in een Haagse kerk overbodig  geworden. Door  de fa. Verschueren   is het omgebouwd tot een orgel, dat goed past bij het kleinere en intieme karakter van deze kerk.

Sinds ons begin in 1991 heeft de Stichting meer dan 200 concerten georganiseerd. Dat betrof vaak concerten voor orgel solo; evengoed zijn er allerlei combinaties beproefd, met solozang, koorzang, met instrumenten als hobo en trompet, en ook met quatre mains spel. En de organisten komen uit de buurt, uit de regio, uit ons gehele land, ook uit het buitenland. De twee ‘eigen’ organisten in het bestuur van de Stichting, Louis ten Vregelaar en Gerrit Kommers,  weten zo hun contacten in de wereld van de organisten te benutten.

De toegang tot de concerten in de Lambertusbasiliek en in de Kristalkerk is vrijwel altijd gratis. De collectes na afloop worden gelukkig altijd royaal bedacht. Soms zijn de kosten zodanig, dat er een entreeprijs geheven moet worden. Voor de –bescheiden- financiering van de Stichting kan het Stichtingsbestuur rekenen op de giften van donateurs en op enkele sponsorrelaties. Met de donateurs is een aantal malen een orgelexcursie georganiseerd naar belangwekkende orgels in ons land en in het naburige Duitsland.

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Orgelconcerten Hengelo treft u hier. Een overzicht van de werkzaamheden is hier te vinden.

Het is van belang ons beleidsplan van concerten, de stimulering van de orgelcultuur en de hoofdlijnen van ons financiële beleid uiteen te zetten.  Wij verwijzen daarvoor naar de pagina met die naam.