Stichting Orgelconcerten Hengelo

Beleidsplan

Het Beleidsplan van de Stichting Orgelconcerten in Hengelo betreft –de naam zegt het al- het organiseren van orgelconcerten in Hengelo. Daartoe staan ons twee orgels in Hengelo ter beschikking. Het grootste orgel is het  gerestaureerde orgel  in de Lambertusbasiliek. Een kleiner orgel is dat in de Kristalkerk. Over die kerkgebouwen en de orgels treft u elders op deze website informatie.

De statuten van onze Stichting formuleren ons doel nogal ruim: ons centrale doel is het bevorderen van de orgelcultuur in het algemeen en de orgelcultuur in Hengelo in het bijzonder. Binnen dat doel is het organiseren van orgelconcerten de meest aangewezen verwezenlijking ervan. Voorts wil onze Stichting ook activiteiten ontplooien die voor dat algemene doel: de bevordering van de orgelcultuur, dienstig zijn.

Naar het eigen karakter van het orgel als instrument organiseert onze Stichting concerten met het orgel als solo-instrument, dan wel in combinaties met andere instrumenten of met zang, en met het orgel ter begeleiding van orkest en/of zang. In de loop der jaren heeft zich een min of meer vast patroon van activiteiten ontwikkeld. Ons bestuur houdt daarbij ten volle rekening met de belangrijke verschillen qua instrument en kerkgebouw tussen de grote Lambertusbasiliek en intiemere Kristalkerk.

  • Centraal staat een serie van 7 à 8 à 9 orgelconcerten op zaterdagmiddagen in juni, juli en augustus in de Lambertusbasiliek. Eraan vooraf gaat een concert met muziek van J.S. Bach in de Kristalkerk in april/mei. In al deze concerten staat het orgel centraal. Altijd verzorgen wij ook enkele concerten, waarin het orgel wordt gecombineerd met zang of met (blaas)instrumenten.
  • Voorts maakt onze Stichting reclame voor orgels op de jaarlijkse Nationale Monumentendag, tevens Nationale Orgeldag, 2e zaterdag in september. Dat biedt een mogelijkheid om met de vele facetten van orgelbespeling kennis te maken. Hierbij hebben amateur-organisten de kans om het instrument te bespelen en krijgt een breed publiek de gelegenheid om met het orgel als instrument te leren kennen.
  • Tenslotte werkt onze Stichting samen met het Ensemble ‘Parnassus’ uit Zutphen bij de uitvoering van werken voor koor en orkest in de Kristalkerk , waarin ook altijd het orgel een voorname rol speelt.

Voor het engageren van organisten zorgen de twee organisten in ons bestuur voor een ruime rekrutering:  de organisten komen uit Twente en de Achterhoek, zij komen uit plaatsen in heel Nederland en er treden ook organisten op uit het naburige Duitse grensgebied en uit Frankrijk. Een steeds bredere uitwisseling van organisten, waar er zoveel kunstenaars op orgelgebied werkzaam zijn, is mede een doel van onze Stichting, e.e.a. mede afhankelijk van onze financiële mogelijkheden. Wat onze financiële huishouding betreft: onze Stichting organiseert bijna alle concerten zonder entreeheffing met het oog op een maximale toegankelijkheid. De inkomsten betrekt onze stichting uit een ruime kring van donateurs en uit de collecte aan het eind van elk concert. Voorts heeft onze Stichting als sponsor weten aan te trekken het Fonds Rabobank Midden Twente.