Stichting Orgelconcerten Hengelo

Financiën 2022

Toelichting op financieel overzicht 2022

Terugkijkend op de activiteiten van de stichting in 2022, kunnen wij – bekeken vanuit financieel oogpunt – spreken van een geslaagd jaar met een exploitatie-overschot van € 475,89. Eind december waren er 111 donateurs, tegen 99 donateurs in 2021 en voor het  eerst kwam het aantal donaties boven de € 3.000.00, namelijk € 3.146,26.
Het gemiddelde aantal collectes/vrije giften lag de afgelopen vijf jaar op zo’n  € 6.000,00. In 2022 mochten wij maar liefst € 8.249,64 aan collectes/vrije giften ontvangen. Voor de uitvoering van het bijzondere concert tijdens de Nationale Orgeldag / Open Monumentendag op zaterdag 10 september, werd van de gemeente Hengelo een subsidie van € 1.400,00 ontvangen.
In lijn met de begroting werd € 9.322,25 uitgegeven aan het organiseren en uitvoeren van de concerten. Onder deze uitgavenpost  vallen de honoraria en reiskosten van de musici, hotelkosten, bloemen, koster en koffie/thee.
In 2022 heeft de stichting haar affiches, folders, programmaboekjes en website aangepast/gemoderniseerd. Hiervoor werden  het bureau De Lijn (design en reclame) en Sajida Zaimi van Brains & Craft (website) uit Hengelo ingeschakeld. Het resultaat mag er zijn getuige de vele positieve reacties op het pr-materiaal en de website. De aanloop/startkosten van dit  pr-materiaal bedroegen in 2022 € 2.531,88 en de komende jaren zullen deze uitgaven voor pr-materiaal terug worden gebracht tot  Zo’n € 700,00.
De bankkosten waren het afgelopen jaar € 146,16 en de advertenties in (orgel)bladen kwamen op € 40,50. Aan bestuurskosten (papier, postzegels, cartridges, vrijwilligers en aanschaf technisch materiaal) werd in 2022 € 279,22 uitgegeven.