Stichting Orgelconcerten Hengelo

Financiën 2021

Toelichting op het financieel overzicht 2021

Een subsidie van de provincie Overijssel  om zoveel mogelijk culturele activiteiten in 2021 te laten doorgaan, een subsidie van de gemeente Hengelo voor het bijzondere concert met het Sweelinck Koperkwintet op 11 september,  het kunnen doorgaan van bijna alle concerten ondanks corona en een hoge opbrengst van de collectes en de donaties zorgden voor een exploitatie-overschot van € 1.608,20.

Eind 2021 telde de stichting 99 donateurs. Zij zorgden voor het hoogste donatiebedrag tot nu toe, namelijk € 2.790,00.

Ook de vrije giften/collectes waren in 2021 hoger dan in voorgaande jaren. Als uitschieter het concert op 11 september, waar het Sweelinck Koperkwintet met Louis ten Vregelaar o.a. de Ouverture 1812 met veel tromgeroffel en kanonschoten ten gehore bracht.

De post concerten omvat uitvoeringskosten van musici, reiskosten, hotelkosten, bloemen, streaming van het concert op 31 mei, overleg met het bestuur van de orgelvereniging Coesfeld, de inzet van externe vrijwilligers en kopieerkosten.

Vanaf 2021 worden de concerten in de Lambertusbasiliek op een groot beeldscherm vertoond. Hiervoor is – in samenwerking met het kerkbestuur – technische  apparatuur aangeschaft, o.a. camera’s, microfoons, interfaces en middelen om te streamen. Het betreft de uitgavenpost Beeld/Geluid. Onder de post PR/Drukwerk vallen het spandoek en de programmaboekjes. Bestuurskosten zijn o.a. postzegels/enveloppen, cartridges, abonnementen, het afscheid van een bestuurslid en de aanschaf van pinapparatuur.