Stichting Orgelconcerten Hengelo

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als “het corona-jaar”. Ook voor ons bestuur en voor onze activiteiten gold, dat het corona-virus in 2020 veel activiteiten heeft verlamd. Dat virus was zeer onwelkom en gevaarlijk. Toen wij in februari met trots een compleet jaarprogramma van maar liefst 11 concerten in 2020 aan onze donateurs voorlegden, konden wij niet vermoeden dat een maand later dat gehele programma op wankelen stond. Per 15 maart kondigde de regering de blokkering van heel veel activiteiten aan.

In brieven van 25 maart en 4 juni hebben wij vervolgens onze donateurs op de hoogte gesteld, dat wij ons -spijtig genoeg- gedwongen voelden nagenoeg al onze activiteiten in 2020 te laten vervallen. De gezondheid gaat nu eenmaal voor. Wij richtten ons op de voorschriften van de overheid, die wij ook volledig onderschreven. Want hoe interessant concerten ook mogen zijn, de kans op een mogelijke aantasting van de gezondheid wilde ons bestuur onder geen beding organiseren.

Toch kunnen wij laten zien, dat wij nog het nodige aan welluidende muziek hebben kunnen produceren, zij het onder ingewikkelde omstandigheden. Een overzichtje ziet er als volgt uit:

  • Het geplande ‘Bach’-concert door Evan Bogerd op zaterdag 9 mei 2020 moest vervallen. Wel gaf hij een online orgelconcert  vanuit de Westerkerk te Amsterdam op zaterdagavond 18 april 2020.
  • Vanuit dezelfde Westerkerk gaf Maarten Wilmink. op zaterdag 16 mei 2020 een concert.
  • Op zaterdagavond 30 mei 2020 bespeelde Maarten Wilmink het orgel van de Lambertusbasiliek in Hengelo. Het was een online-concert. Het werd technisch mogelijk gemaakt door onze donateur E. van Maanen uit Hoogland.
  • De zomerserie orgelconcerten vanuit de Lambertusbasiliek kon vanwege corona niet doorgaan. Ter vervanging bood tot onze grote vreugde Roel Smit, stadsbeiaardier van Hengelo, spontaan zijn diensten op het carillon aan. Op zes zaterdagmiddagen van 4 juli tot en met 8 augustus 2020 bespeelde hij een uur het carillon met elke keer een bewerkte sonate van Bach. Hij gaf aan deze serie concerten de naam  “Lambertusbeiaardconcerten” mee.
  • De publiciteit en de programma’s, die wij per e-mail aan onze donateurs toezonden, werden door ons verzorgd. Het was een onverwachte en zeer welkome samenwerking, die zorgde voor vrolijke klanken door het Hengelose centrum heen op de tijden van de concerten, die oorspronkelijk  in de Lambertusbasiliek zouden plaatsvinden.
  • Na de zomervakantie konden in kerken weer bezoekers (max. 30 personen) worden toegelaten. Wij hebben toen besloten om voor onze donateurs twee orgelconcerten te organiseren met onze bestuursleden-organisten. De beide concerten in de Kristalkerk in Hengelo konden –naast 30 bezoekers– ook online worden bekeken en beluisterd. Op zaterdag 10 oktober 2020 werd  het concert verzorgd door Maarten Wilmink, op zaterdag 31 oktober 2020 concerteerde Louis ten Vregelaar.
  • De werkgroep orgelreizen heeft in het voorjaar 2020 plannen gemaakt om een meerdaagse orgelreis te organiseren naar Zuid-Limburg. In dit reisplan ging het om excursies naar fraaie kerkgebouwen, orgelbespelingen op diverse plaatsen, ook een bezoek aan het Belgische Tongeren en aan orgelbouwer Verschueren in Ittervoort. Ook hier werd het corona-virus de spelbreker. Wij hopen dat deze orgelreis in 2021 doorgang kan vinden.

Alles overziende heeft ons bestuur zich in 2020 toch nog enigszins kunnen weren tegen het volledig laten vervallen van ons programma van concerten, waar het in maart 2020 wel naar uitzag.

Aan het einde van het verslagjaar heeft het bestuur besloten het programma van 2020 zo goed mogelijk in 2021 te realiseren. Onontkoombaar is die programmering onderhevig aan de onzekerheden voortkomend uit de plagen van het corona-virus. Gedurende het nieuwe jaar zal -vanzelfsprekend naargelang het beloop van beperkende omstandigheden- die programmering worden bijgesteld.

Over het programma van concerten in 2021 en bijbehorende voorbehouden denkt het bestuur traditiegetrouw in maart een brief aan de donateurs voor te leggen.

Het bestuur van de  Stichting Orgelconcerten Hengelo.

Hengelo, februari 2021.