Stichting Orgelconcerten Hengelo

Op orgelbezoek in de Achterhoek

Ook dit jaar organiseert de werkgroep Orgelreizen een orgelreis voor donateurs van de Orgelstichting. Op zaterdag 15 juni a.s. hopen we de orgels te bezoeken van de Martinikerk in Doesburg, […]

Financiën 2020

Financiën 2020 Toelichting op het financieel overzicht 2020 Door de komst van het Corona-virus (vanaf maart/ april in Nederland), zijn alle geplande orgelconcerten in 2020 hierdoor komen te vervallen. Wel […]

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 De Stichting Orgelconcerten kijkt met genoegen terug op het concertenjaar 2019. Wel week ons programma van concerten enigszins af van andere jaren. Wij beginnen met huishoudelijke zaken, nl. […]

Financiën 2019

Financiën 2019 Toelichting op het financieel overzicht 2019 In juli 2018 ontving de stichting uit een erfenis een voorlopig bedrag van € 23.497,00  dat bestemd is voor het onderhoud van […]

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 Het bestuur van de Stichting Orgelconcerten kijkt met genoegen terug op het jaar 2018. De kern van onze activiteit: het organiseren van concerten  met een belangrijke rol voor […]