Stichting Orgelconcerten Hengelo

Jaarverslag 2018

Het bestuur van de Stichting Orgelconcerten kijkt met genoegen terug op het jaar 2018. De kern van onze activiteit: het organiseren van concerten  met een belangrijke rol voor het orgel, heeft in het afgelopen jaar weer een grote variatie laten zien. De publieke belangstelling liep zelfs tot 300 bezoekers bij enkele concerten.

De bestuurssamenstelling onderging in het verslagjaar een wijziging. Organist Gerrit Kommers, die spoedig na het begin van de “orgelbespelingen” vanaf 1992 betrokken was bij het werk van de Stichting, heeft op een bijzondere wijze aan het einde van het verslagjaar afscheid genomen, waarover hieronder meer. Het bestuur is Gerrit Kommers zeer erkentelijk voor het vele en veelsoortige werk, dat hij voor onze Stichting heeft verricht. Jaarlijks gaf hij een concert, meestal in de Lambertusbasiliek, enkele malen ook in de Kristalkerk.

Een overzicht van de concerten laat het volgende zien.

  • Ons jaar begon op 21 april met een traditioneel concert met muziek van Joh. Seb. Bach door de Deventenaar Jan Kleinbussink in de Kristalkerk. Te doen gebruikelijk leidde hij zelf zijn concert in met een vertelling over de historische en muzikale betekenis van Bachs Orgelbüchlein.
  • Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, trad de “Werkplaats Diepenheim” aan in de Kristalkerk. De muzikanten voerden werken uit van Servaes de Koninck, Antonio Vivaldi en Joh. Seb. Bach.

Erna volgden de concerten op de zaterdagmiddag in de Lambertusbasiliek. Daarin kwamen twee concerten voor met een blaasinstrument (trompet, klarinet), een koorconcert met het Kampen Boys Choir en de combinatie van orgel met een  sopraanstem. Er kwamen nog twee concerten bij: op de Nationale Orgeldag en een speciaal concert in de Kristalkerk ter gelegenheid van Gerrit Kommers’ afscheid.

  • Op 23 juni openden ons bestuurslid organist Louis ten Vregelaar en trompettist Sebastiaan Haverkate de zomerserie.
  • Toon Hagen voerde op 30 juni slechts één werk uit: zijn vertolking van meer dan een uur op het Lambertus-orgel van het Canto Ostinato van de befaamde componist Simeon ten Holt.
  • Organist en Bach-kenner Kees van Houten trad op 7 juli op met de sopraan Marjon Strijk. Bijzonder in hun programma was de vertolking van elf Choralvorspiele van Johannes Brahms.
  • Het Kampen Boys Choir trad in volle bezetting aan op 14 juli met een programma van zangstukken uit diverse eeuwen en van Engelse en Duitse herkomst. Sander van den Houten presenteerde enkele grote composities voor orgel van Mendelssohn, Karg Elert en Vierne.
  • Gerrit Kommers concerteerde voor de laatste keer. Samen met de klarinettiste Agnes Winters voerden zij werken uit vanuit diverse landen, ook werken van Feike Asma en van de organist zelf.
  • De Haarlemse organist Ton van Eck programmeerde werken van componisten die ten nauwste te maken hadden met de Eerste Wereldoorlog en het feit, dat die barre oorlog een eeuw geleden kon worden beëindigd.
  • Organist en Kantor van de Dom in het Duitse Billerbeck, Lukas Maschke, trad op 4 augustus op. Wij prijzen ons gelukkig, dat wij elk jaar een buitenlandse gast als organist kunnen verwelkomen.

Op de Nationale Orgeldag, tevens Open Monumentendag -het was dit jaar zaterdag 8 september- hadden wij het nieuw gevormde Sweelinck Koper-Kwintet op bezoek. Samen met bestuurslid Louis ten Vregelaar gaven deze jonge blazers in de welluidende Lambertus een staalkaart van hun kunnen.

Tenslotte organiseerden wij op zaterdag 3 november voor genodigden een bijzonder concert  bij het vertrek uit het bestuur van Gerrit Kommers. Organist en klavecinist Jan Kleinbussink voerde in de Kristalkerk op zijn eigen klavecimbel het ingetogen werk van Bach uit: de beroemde Goldberg-variaties.

Na dit overzicht van onze concerten in 2018 laten wij nog een aantal andere bijzonderheden volgen.

Allereerst zijn wij tevreden over het aantal bezoekers: dat varieerde van een 50-tal tot meer dan driehonderd bezoekers. Wij menen, dat de variatie van soorten concerten bijdraagt aan de aantrekkelijkheid.

Onze donateurs rekenen wij tot het bijzondere gilde van trouwe bezoekers. Zij maken met hun bezoek aan concerten en hun jaarlijkse bijdragen duidelijk, hoeveel belang zij stellen in de verbreiding van de orgelcultuur. Het donateurschap van onze Stichting beschouwen wij als een heel positieve ondersteuning van ons werk. Wij blijven het uitbreiden van het aantal donateurs nastreven.

Voorts voeden wij de belangstelling voor onze concerten zelf via aankondigingen in allerlei bladen en via aankondigingen op Radio Hengelo. Graag houden wij de plaatselijke pers te vriend.

De afstemming met evenementen in de directe omgeving van de Lambertus is goed verlopen. De afdeling vergunningen van de gemeente Hengelo is telkens vroeg in het jaar op de hoogte van onze concerten. Dankzij goede afspraken is het gelukt om de concerten en andere evenementen zonder onderlinge geluidshinder te laten slagen.

Een bijzonder buitengebeuren vormde een royale erfenis die aan de toenmalige Stichting tot Restauratie van het Lambertusorgel was toegedeeld. De erflater bepaalde, dat dat aandeel in de erfenis moest worden bestemd voor het instrument, het orgel zelf, in de Lambertus.

Daaraan zit een complicatie vast: onze Stichting maakt wel dankbaar gebruik van het prachtige gerestaureerde orgel in de Lambertus, maar is natuurlijk niet de eigenaar. Het is een opmerkelijk signaal van vertrouwen in het werk van onze Stichting, dat deze gift voor het instrument orgel uiteindelijk bij ons in beheer kwam.

Met het bestuur van parochie De Goede Herder zijn heldere afspraken gemaakt over het beheer-in-gezamenlijkheid van deze erfenis voor investeringen in klein en groot onderhoud. Dit fonds, dat in onze administratie geheel geïsoleerd is van alle overige activiteiten, verlicht de financiële zorgen voor het instrument bij de parochie.

Een jarenlange traditie is het organiseren van kleine reizen, waarvoor vooral donateurs belangstelling hebben. Dit jaar heeft onze Stichting tweemaal een  zgn. ‘orgelreis’ op touw gezet.

Op 26 mei 2018 zijn 45 orgelliefhebbers  naar het Duitse Lingen gereisd. ’s Morgens was er een rondleiding met orgelconcert van Gerrit Kommers in de Bonifatiuskirche,  ’s middags volgde een orgelbespeling in de Kreuzkirche. De dag werd afgesloten met een interessante rondleiding door Schepsdorf.

Op 3 en 4 oktober 2018 ondernamen wij een tweedaagse orgelreis naar Groningen en Friesland met 42 deelnemers. De organisten van de Martinikerk en Der Aa-kerk in de stad Groningen presenteerden de imposante orgels aldaar. Op de tweede dag regen wij bezoeken aan het kerkje van Godlinze, een orgelconcert in Appingedam en een orgelconcert door Gerrit Kommers in de Martinikerk in Bolsward aan elkaar.

In 2018 heeft onze Stichting in samenwerking met de muziekschool Oyfo  het basisschoolproject “Orgelpiepen” gestart. In juni hebben twee proefscholen aan dit project deelgenomen. Het resultaat was zo positief, dat dit project is opgenomen in het gemeentelijke educatieve programma voor de basisscholen voor 2019. In januari en februari 2019 nemen veertien basisscholen deel aan dit  project: twee lessen (orgel)muziek door muziekschooldocent Dennis Vallenduuk , gevolgd door een excursie naar de Lambertusbasiliek, waar de architectuur van de kerk en de klank van het orgel kunnen worden bewonderd.

Vol vertrouwen gaan wij het concertenjaar 2019 tegemoet.

Hengelo, januari 2019.