Stichting Orgelconcerten Hengelo

Jaarverslag 2019

De Stichting Orgelconcerten kijkt met genoegen terug op het concertenjaar 2019. Wel week ons programma van concerten enigszins af van andere jaren.

Wij beginnen met huishoudelijke zaken, nl. een wijziging in ons bestuur. In 2019 is de jonge organist-in-opleiding Maarten Wilmink tot ons bestuur toegetreden. Hij volgt orgelonderricht aan het conservatorium in Rotterdam. Met de toetreding van Maarten komt het organistenvak in ons bestuur nog weer sterker naar voren.

De concerten in 2019
Een overzicht van de concerten in 2019 laat het volgende zien.
• Ons concertenjaar begon op 25 mei met een duo-concert met muziek van Johann Sebastian Bach door de gebroeders Euwe en Sybolt de Jong uit Groningen. In de Kristalkerk varieerden zij op Bachs muziek en presenteerden zij een kleine componisten-quiz. Als te doen gebruikelijk bij ons Bach-concert gaven de broers De Jong zelf toelichting op de werken.
• Op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei organiseerden de Schouwburg en Consensus Vocalis met onze medewerking een concert met muziek van Ralph Vaughan Williams, Benjamin Britten en Edward Elgar. De leiding was in handen van Beni Csillag, Sander van den Houten verzorgde de orgelpartijen.

Erna volgde de serie van concerten op de zaterdagmiddag in de Lambertusbasiliek. Naast vier traditionele concerten, dat is één organist aan de speeltafel, konden wij ook enkele bijzondere combinaties met zang en andere instrumenten laten horen. Het overzicht ziet er er als volgt uit.
• Op 29 juni openden de sopraan Johannette Zomer en ons bestuurslid organist Louis ten Vregelaar de zomerserie. Bij sommige werken liet ook het koor Voices to Heaven van zich horen. Het programma bestond uit een serie van aantrekkelijke vocale en instrumentale combinaties.
• Het duo Susanna Veerman en Wim Does speelden op 6 juli zowel ieder solostukken alsook quatre-mains op het Lambertusorgel. Zij traden reeds meermalen in onze zomerseries op en quatre-mains spelen is altijd weer een bijzondere ervaring.
• De blinde pianist en organist Bert van den Brink wist het publiek te boeien met zijn improvisatie-concert op zaterdag 13 juli. Hij had zes thema’s in het programma genoemd en werkelijk alle registers heeft hij bij zijn gevarieerde improvisaties gebruikt.
• De organist van de Utrechtse Domkerk Jan Hage bespeelde het orgel op zaterdag 20 juli. Zijn programma was geheel gewijd aan Franse componisten uit de 19 en 20e eeuw.
• Organist Jaap Zwart uit Hattem trad aan op 27 juli. Hij presenteerde allemaal werken van componisten van de laatste twee eeuwen, ook van de grote Haarlemmer organist en componist Hendrik Andriessen.
• Een fraai klinkende combinatie in een royale kerkruimte is orgel met trompet. Dit jaar zetten organist Evan Bogerd en trompettist Matthijs van der Molen luister bij in onze Lambertus. Ook een improvisatie was in hun programma opgenomen.
• De Leeuwardense organist Theo Jellema besloot onze zomerserie. Hij koos voor werken van componisten uit de grote Franse orgeltraditie. Ook voegde hij een eigen compositie in.

Op de Nationale Orgeldag en Open Monumentendag, zaterdag 14 september, konden wij een koorconcert aan ons publiek voorzetten: De Roden Girl Choristers met dirigente Sonja de Vries en organist Sietze de Vries kwamen naar Hengelo. Het was een bijzondere manifestatie, passend bij de Nationale Orgeldag, om dit koor met jonge vrouwenstemmen te kunnen beluisteren. Het concert was georiënteerd op de Anglicaanse traditie met Engels repertoire. .

Een extra concert organiseerden wij op zaterdag 26 oktober in de Kristalkerk. Het ging om de ongebruikelijke combinatie van muzikanten. De organiste Gonny van der Maten, de celliste Doris Hochscheid en de pianist Frans van Ruth traden aan, enerzijds met bestaande muziek, anderzijds met twee nieuwe composities, speciaal voor deze combinatie geschreven door Rick van Veldhuizen, resp. Wouter van Belle. Wij vonden de combinatie en de vernieuwing die van zulke combinaties en
composities uitgaat, belangrijk.

De afstemming met evenementen in de directe omgeving van de Lambertus en (dus) het voorkomen van hinder tussen verschillende geluid producerende activiteiten is goed verlopen. De afdeling vergunningen van de gemeente Hengelo was ook dit jaar weer vroeg op de hoogte gesteld van onze concerten.

Bezoekers en donateurs
Wij zijn voor het jaar 2019 tevreden met het aantal bezoekers: dat varieerde van een 50-tal tot meer dan tweehonderd bezoekers. Wel was het totaal van bezoek iets minder dan in 2018. De variatie van soorten concerten, ook dit jaar weer, achten wij een punt van bijzondere aantrekkelijkheid.
Onze donateurs rekenen wij tot de trouwe bezoekers. Zij maken met hun bezoek aan concerten en met hun jaarlijkse bijdragen duidelijk, hoeveel belang zij stellen in de versteviging van de orgelcultuur. Het donateurschap van onze Stichting ondersteunt ons werk. Wij blijven het uitbreiden van het aantal donateurs nastreven.
Voorts voeden wij de belangstelling voor onze concerten via aankondigingen in kranten en op Radio Hengelo. Zo houden wij de plaatselijke pers te vriend.

Orgelreizen
Een 8-daagse reis in september naar Passau, Salzburg, en Sankt Florian bood aan de 36 deelnemers de kans om kennis te maken met enkele belangrijke momenten van de Europese muziek. Het eerste reisdoel was de plaats Passau, waar in de Dom het grootste orgel ter wereld staat met 233 registers en 18.000 pijpen. Met enkele concerten werd de majestueuze klank van dit enorme muziekinstrument ten gehore gebracht. De naam Sankt Florian is nauw verbonden met het leven van componist en organist Anton Bruckner. En zo is Salzburg verbonden met Mozart: in die stad is hij geboren. Op de zondag tijdens deze reis hebben de deelnemers ook een concertante mis in Salzburg bijgewoond.

De tevredenheid van de deelnemers met de totale reis was groot. Wel moesten er voor het bereiken van de prachtige reisdoelen veel kilometers worden afgelegd.

Het project Orgelpiepen
In 2018 heeft onze Stichting in samenwerking met de muziekschool Oyfo het basisschoolproject “Orgelpiepen” gestart. In juni hebben twee proefscholen aan dit project deelgenomen. Het resultaat was zo positief, dat dit project werd opgenomen in het gemeentelijke educatieve programma voor de basisscholen voor 2019. In januari en februari 2019 namen veertien basisscholen deel aan dit project: twee lessen (orgel)muziek door muziekschooldocent Dennis Vallenduuk , gevolgd door een excursie naar de Lambertusbasiliek, waar de architectuur van de kerk en de klank van het orgel konden worden bewonderd.
Zowel de leerlingen als de organisatoren waren uitermate tevreden over deze kennismaking met orgelmuziek, ook in de ruimtelijke omgeving van de Remonstrantse Kerk en de Lambertusbasiliek.

Het Bestuur van de Stichting Orgelconcerten Hengelo.

Hengelo, juli 2020.