Stichting Orgelconcerten Hengelo

Steun Stichting Orgelconcerten Hengelo

De Stichting Orgelconcerten Hengelo doet haar best om aan haar muzikanten een bescheiden honorarium te bieden. De giften van onze donateurs zijn hierbij onmisbaar. Draagt u orgelmuziek een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan onze stichting? Dat kan! U bent al donateur voor € 20,- euro per jaar, maar eenmalige giften zijn ook van harte welkom. Onze stichting heeft vanaf 1 januari 2012 de status van culturele ANBI. U mag dus 125% van uw donatie bij de aangifte inkomstenbelasting als gift aftrekken.

Stuur ons een e-mail. Een van de bestuursleden zal daarna met u contact opnemen.

Het rekeningnummer van de stichting is NL30 ABNA 064 293 0279. Omdat we in verband met de kosten geen gebruik van acceptgirokaarten, verzoeken wij u zelf uw bijdrage over te maken.