Stichting Orgelconcerten Hengelo

Met hernieuwd optimisme over de beteugeling van het coronavirus hebben wij ons in de afgelopen maanden ingespannen om een mooi concertenjaar voor te bereiden. Werd 2021 nog tot de helft van het jaar beheerst door vele beperkende maatregelen vanwege de pandemie, in 2022 kunnen wij met veel meer vrijheid voor een heel jaar onze activiteiten ontplooien.

Met genoegen spreken wij van een bijzonder jaar met interessante concerten, in totaal biedt het programma een gevarieerd beeld. Elders op deze site treft u alle in dit jaar voorgenomen concerten. Te doen gebruikelijk beginnen de concerten van de zomerserie vanaf 25 juni telkens om 15.00 uur in de Lambertuskerk. Bij elk concert maken wij een beknopt programma, ook met gegevens over de concertgevers.

Na elk concert is er een vrije collecte, waarvan wij de opbrengsten nodig hebben. Aan alle bezoekers van onze concerten bieden we dit jaar ook de mogelijkheid de gift voor het concert te pinnen. Het bestuur heeft daartoe twee pinapparaten aangeschaft.

Het overzicht van concerten spreekt welhaast voor zich. Hier geef ik nog enkele extra bijzonderheden.

Op zaterdag 21 mei zal Maarten Wilmink in de Kristalkerk het Bachconcert verzorgen. Voorafgaand aan zijn concert van 15.00 uur zal Maarten om 14.30 uur een toelichting geven op zijn keuze van werken uit het grote oeuvre van Bach.

Op vrijdag 3 juni concerteert Consensus Vocalis met organist Sander van der Houten en een cellist met motetten van Bach en tijdgenoten. Bij dit concert, een samenwerking met de Schouwburg Hengelo, genieten onze donateurs een reductie van € 5 op de normale entreeprijs van €22,50. De kaarten dienen dan via ons mailadres besteld te worden.

Op dinsdag 21 juni ontvangen wij voor de vierde keer de organist van de Kathedraal Notre Dame in Parijs. De naam van Olivier Latry zal bij velen bekend zijn van zijn eerdere optredens bij ons. Door corona moesten wij zijn afspraak in 2020 uitstellen. Het concert door een organist van wereldfaam brengt bijzondere kosten met zich mee, reden, dat wij bij uitzondering een entreeprijs durven vragen aan onze bezoekers. Uiteraard geldt er voor de donateurs een reductieprijs, zie de tabel.

Op de Nationale Orgeldag, tevens Open Monumentendag, zaterdag 10 september, brengen wij een bijzondere muzikale manifestatie. Het betreft het optreden van de sopraan Johannette Zomer, organist Louis ten Vregelaar, samen met de koren Voices to Heaven en Cantorij Kristalkerk/Morgenster.

In het najaar – op zaterdagavond 19 november – sluiten we het concertseizoen af met een improvisatieconcert van Sietze de Vries in de Kristalkerk.

 

Wij hopen u op onze concerten te mogen verwelkomen en wensen u een mooi muzikaal 2022 toe.

Voor het bestuur van de Stichting Orgelconcerten,

Hans van Dam, voorzitter.