Stichting Orgelconcerten Hengelo

Zaterdagmiddag 17 juli 2021 bespeelde Rudolf Innig uit het Duitse Bielefeld het orgel in de Lambertusbasiliek. Jarenlang was deze organist directeur van de Coesfelder Muziekschool. In die periode kwamen ook de eerste contacten tot stand tussen de Coesfelder Orgelverein en de Stichting Orgelconcerten Hengelo. Jammer genoeg bleef dit bij het wederzijds op de hoogte houden van elkaars orgelprogramma’s en een optreden van het koor van de Lambertus aan Coesfeld.

In de voorbereiding van zijn programma voor 17 juli 2021 vroeg Rudolf Innig opnieuw beide orgelbesturen om met elkaar in gesprek te gaan en te bekijken of er mogelijkheden zijn om met elkaar samen te werken. Na afloop van het orgelconcert op 17 juli jl. hebben beide besturen met elkaar kennis gemaakt, elkaar geïnformeerd over de orgelactiviteiten in Coesfeld en Hengelo en besproken welke vormen van samenwerking mogelijk zijn. Als eerste resultaat van deze samenwerking zal Maarten Wilmink in Coesfeld een concert geven in het kader van “Orgelmusik zur Marktzeit”. Verder zal het Hengelo’s bestuur onderzoeken welke financiële subsidies er mogelijk zijn via Euregio. Als contactpersoon tussen beide besturen zal Harriët Markus optreden, Zij woont in Hengelo en is docent aan de muziekschool in Coesfeld. Binnenkort zal zij door beide besturen worden uitgenodigd om de ideeën wat betreft deze samenwerking te inventariseren. Hierbij kunnen wij denken aan uitwisseling van organisten, het bezoeken van elkaars orgelconcerten, het organiseren van orgelreizen van Hengelo naar Coesfekld en omgekeerd.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.