Stichting Orgelconcerten Hengelo

Allen in ons land hebben te maken met het corona-virus. Het meest directe effect was en is de besmetting met dat virus met ziekte en overlijden als vervolg. Sinds maart zijn er omwille van de gezondheid gedragsbeperkingen door de regering ingevoerd. Het RIVM adviseert op basis van wetenschappelijk onderzoek over de ontwikkeling en de beheersing van dit virus aan de regering.
De belangrijkste gevolgen waren het niet meer bij elkaar komen en het aanhouden van de onderlinge afstand van 1,5 meter. ‘Blijf thuis’, dat werd het algemene devies.
Ook de Stichting Orgelconcerten heeft volop te maken met het corona-virus. Sinds 1991 stellen wij er een eer in om concerten van professioneel niveau te organiseren. In februari hebben wij ons fraaie programma voor 2020 aan u aangeboden. En juist nu, in ons 30e jaar, staan wij voor grote beperkingen.

Op 25 maart maakten wij aan u de afgelasting van de concerten in mei bekend vanwege de sluiting van de kerken. Nu in de maand juni laten wij de concerten van 20 en 29 juni vervallen door grote beperkingen van het gebruik van de Lambertus. Overleg met de Parijse organist Olivier Latry -hij zou het concert van 29 juni voor zijn rekening nemen- heeft geleid tot een uitstel van zijn concert naar juni 2022. Hij wist immers niet of hij kon reizen, in Parijs, in en ook buiten Frankrijk.
Vanaf begin juli gaat het Episcopaat uit van openstelling van de kerken voor erediensten. Daarbij blijven de corona-regels volop van kracht. De afstand van 1,5 meter, de desinfectie van de banken plus de beperking van aantallen bezoekers maken het wat vrije gebruik van de Lambertus voor concerten onmogelijk. Deze beperkingen hebben ons gebracht tot het spijtige, maar weloverwogen besluit: wij laten al onze verdere concerten in de Lambertus in juli en augustus 2020 vervallen.

Wij hopen, dat u begrip zult hebben voor ons spijtige besluit. Graag gaan wij ervan uit, dat wij in 2021 een mooi concertenjaar kunnen aanbieden en dat wij u allen corona-vrij volgend jaar weer bij onze concerten in de Kristalkerk en in de Lambertusbasiliek mogen begroeten.

Voor het bestuur van de Stichting Orgelconcerten,
Hans van Dam, voorzitter.