Stichting Orgelconcerten Hengelo

Bovenstaande eindbeoordeling van dit educatieproject – waaraan 12 basisscholen (groep 5 en 6) uit Hengelo in de afgelopen maanden hebben deelgenomen – was de slotreactie van Rieke Wissink, coördinator van de muziekschool Oyfo en eindverantwoordelijke van het project Orgelpiepen.

Afgelopen week hebben de uitvoerenden  – Dennis Vallenduuk (docent orgel bij Oyfo), Paul Bonenkamp en Cas van Kamperdijk (rondleiding in de Lambertusbasiliek en uitleg van het orgel)  – met Rieke Wissink dit project geëvalueerd. De leerlingen van de deelnemende  scholen kregen twee muzieklessen van Dennis Vallenduuk in de Remonstrantse kerk in Hengelo en de derde les was een excursie naar de Lambertusbasiliek. Door de eigen leerkracht werden de leerlingen op hun school goed voorbereid op dit orgelproject.

De scholen gaven de twee uitvoeringslocaties (Remonstrantse kerk en Lambertusbasiliek) een dikke voldoende en ook over de totale inhoud en organisatie van dit project was men erg tevreden. Leerlingen hebben de 3 muzieklessen als leerzaam en heel leuk ervaren. De deelnemende scholen gaven daarom dit orgelproject het eindcijfer van  8,8!!.

Om u een indruk te geven wat de excursie in de Lambertusbasiliek voor deze leerlingen inhield, het volgende: Tijdens het eerste deel van de rondleiding hoorden de kinderen van alles over het gebouw en de geschiedenis van de kerk. Met name de bom die in oktober 1944 op de kerk viel en niet ontplofte, maakte veel indruk. Aan de hand van afbeeldingen in de  gebrandschilderde ramen, wordt het verhaal van Jezus verteld: over zijn geboorte, het laatste avondmaal en zijn lijden, dood en opstanding. Het bleek dat de kinderen daarin boven verwachting geïnteresseerd zijn en daarover veel vragen stelden. Voor het tweede deel liepen de leerlingen in de toren naar het immense orgel van de Lambertusbasiliek. Daar leerden ze van alles over de werking van dit orgel. Zo luisterden ze naar de hoogste en de laagste tonen en ook kregen zij in een kort moment alle 3400 pijpen tegelijk te horen. Tot slot mochten enkele muzikale leerlingen even zelf op het orgel spelen.

Dit project “Orgelpiepen” was een initiatief van de Stichting Orgelconcerten Hengelo en de muziekschool Oyfo in samenwerking met de Lambertusbasiliek.