Donateur worden


De Stichting Orgelconcerten Hengelo doet haar best om aan haar muzikanten een bescheiden honorarium te bieden. De giften van onze donateurs zijn hierbij onmisbaar. Draagt u orgelmuziek een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan onze stichting? Dat kan! U bent al donateur voor €20,- euro per jaar, maar eenmalige giften zijn ook van harte welkom. Onze stichting heeft vanaf 1 januari 2012 een culturele ANBI-verklaring.

Vul onderstaand formulier in. Een van de bestuursleden zal daarna met u contact opnemen.

Het rekeningnummer van de stichting is NL30 ABNA 064 293 0279. Omdat we in verband met de kosten geen gebruik van acceptgirokaarten, verzoeken wij u zelf uw bijdrage over te maken.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
De stichting