Jaarverslag 2017


Het bestuur van onze Stichting heeft dit jaar enige veranderingen ondergaan. De heren Ottink, Laan, en Luchies hebben het bestuur verlaten. Op zaterdag 14 oktober 2017 – is tijdens de reünie van de Bachreis – op gepaste wijze aandacht besteed aan dit afscheid. Inmiddels is het bestuur aangevuld met mevrouw A. Rusch en de heer C. van Kamperdijk. Het bestuur heeft dit jaar 7 x vergaderd.

Onze Stichting heeft – zie de naam – als voornaamste taak het organiseren van concerten, waarbij het orgel een belangrijke plaats inneemt. Wij zijn er in dit verslagjaar in geslaagd diverse combinaties met zowel het orgel van de Kristalkerk als het grotere orgel in de Lambertusbasiliek tot klinken te brengen. Combinaties waren er in het concert van orgel met koperblazers en paukenist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest (KCO) Amsterdam, voorts twee cantate-concerten met Consensus Vocalis op 25 mei resp. op 4 november, en de combinatie van orgel met koorzang op 18 november. Ook wat composities betreft mogen wij spreken van een interessante verscheidenheid aan perioden en stijlen. In enkele concerten ruimden de organisten plaats in voor vrije improvisatie.

Traditioneel begint ons concertjaar met twee concerten in de Kristalkerk; een concert met werken van Bach met extra uitleg van de concerterende organist en het cantate-concert op Hemelvaartsdag. Dan volgt onze zomerserie in de Lambertusbasiliek. 500 jaar Hervormingsdag en de geboortejaren van de Nederlandse componisten Hendrik Andriessen en Albert de Klerk gaven aanleiding tot twee extra concerten in het najaar.

De lijst van concerten in 2017 ziet er als volgt uit:

 • Onze traditionele opening van het seizoen is altijd een Bach-concert. Dit jaar speelde onze eigen organist Louis ten Vregelaar op zaterdag 13 mei werken van deze grote componist. Tevoren gaf hij een inleiding over zijn keuze uit Bachs grote repertoire.
 • Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, vertolkten Consensus Vocalis met het Parnassus Ensemble onder de leiding van Klaas Stok drie werken van Joh. Seb. Bach, o.a. de Cantate BWV 140 ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme”,  en daarbij als opening de “Arrival of the Queen of Sheba” uit Händels oratorium Solomon.

Vervolgens startte in de Lambertusbasiliek de ‘gewone’ serie van concerten op de zaterdagmiddag. De lijst van concerten zag er als volgt uit:

 • Op 24 juni ontvingen wij Rudolf Innig uit Bielefeld. Hij speelde al vaker voor ons en ditmaal ging het o.a. om werken van Samuel de Lange en diens bewerkingen van muziek van Händel.
 • 1 juli Louis ten Vregelaar, orgel, met een septet van koperblazers en paukenist uit het Koninklijk Concertgebouworkest, Amsterdam. Drie trompettisten, drie trombonisten en een paukenist speelden in een overvolle en enthousiaste basiliek een gevarieerd programma in diverse bezettingen.
 • 8 juli Wouter van Belle uit Utrecht, die muziek van Franck, De Klerk en Andriessen ten gehore bracht.
 • 15 juli Geerten Liefting uit Woerden. Hij koos een programma met werken van de grote Franse orgelcomponisten.
 • 22 juli organist en pianist Aart de Kort uit Rotterdam speelde werken van 19e en 20e eeuwse componisten, ook een eigen compositie.
 • 29 juli Evan Bogerd uit Hasselt:  Hij improviseerde naar de Franse orgeltraditie en liet ook Bach en Widor klinken.
 • 5 augustus bracht ons medebestuurslid Gerrit Kommers als belangrijkste werk de fraaie fantasie van Max Reger Ein feste Brug ist unser Gott ten gehore. Werk van Bach, Karg-Elert en Feike Asma en eigen composities liet hij hieraan voorafgaan.

Op de Nationale Orgeldag, zaterdag 9 september, stond het grote Vermeulen-Adema orgel in de Lambertus ter beschikking van amateurs-organisten. Er meldden zich weinig belangstellenden.

In het najaar presenteerden wij twee extra concerten:

 • Bij gelegenheid van 500 jaar Hervormingsdag sinds 1517 heeft Consensus Vocalis met Parnassus onder leiding van Klaas Stok op zaterdag 4 november drie grote werken van Bach  tot uitvoering gebracht die een bijzondere betekenis hadden voor Maarten Luther en die dus aansloten op de Lutheraanse traditie, waarin Bach in de 18e eeuw in Leipzig werkte.  Het ging om de cantates ‘Ein feste Burg’(BWV 80)  en ‘Lobe den Herrn’ (BWV 137) en het bijzondere Magnificat.
 • Op zaterdag 18 november hebben twee koren uit Salland: Pro Musica en Collegium Musicum onder leiding van Rolf Drost resp. Henk Ophoff een programma van werken van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk uitgevoerd, waarbij Louis ten Vregelaar aan het orgel zowel de begeleiding verzorgde alsook zelfstandige composities speelde. In samenwerking met de Stichting Andriessen-De Klerk werd op deze wijze de bijzondere betekenis als organist en tevens componist van deze twee grote Haarlemmers gepresenteerd.

Onze concertgevers hebben zich kunnen verheugen in een stabiele belangstelling tussen 100 en  200 bezoekers. Het concert op 1 juli door onze organist Louis ten Vregelaar en het septet uit het Koninklijk Concertgebouworkest overtrof onze stoutste verwachtingen: plm. 800 bezoekers, een stampvolle kerk en een enthousiaste sfeer in het zo talrijke publiek.

Wij stellen er een eer in, dat wij bijna alle concerten zonder entreeheffing kunnen aanbieden: de toegankelijkheid van deze muzikale gebeurtenissen moet optimaal zijn: laagdrempelig. Voor de concerten van Consensus Vocalis, altijd in zeer gewaardeerde samenwerking met de  Schouwburg Hengelo, worden toegangskaarten verkocht. De vrije collectes aan het einde van de gratis toegankelijke concerten stellen ons niet teleur: wij kunnen aan de muzikanten een  bescheiden honorarium en een vergoeding van reiskosten bieden. Wij maken met erkentelijkheid melding van twee bijzonder financiële bijdragen: van de gemeente Hengelo voor het concert van 1 juli en van de Fuldauerstichting voor het Andriessen-De Klerk-concert van 18 november.
De stabiele financiële grondslag van onze Stichting wordt gevormd door de jaarlijkse bijdragen van onze donateurs, die wij daarvoor graag bedanken.

In juni 2017 heeft onze Stichting  weer een reis georganiseerd naar Noord-Duitsland met het oog op de plaatsen die in het leven van Johann Sebastian Bach een bijzondere betekenis hebben gehad: Hamburg en Lűbeck.  Een kort reisverslag  treft u elders op onze website aan.