Jaarverslag 2016


De Stichting Orgelconcerten Hengelo heeft het 25e jaar van haar bestaan gevierd met een uitgebreider en groter programma van concerten en activiteiten dan gebruikelijk.. Waar het laten klinken van onze orgels in de Kristalkerk en in de Lambertusbasiliek, al of niet in combinatie met zang of andere instrumenten, de hoofdmoot van onze activiteiten omvat, was het programma van concerten in 2016 langer dan anders. En bovendien hebben wij in juni 2016 een zgn. Bachreis georganiseerd naar de plaatsen, waar Johann Sebastian Bach jaren van zijn leven heeft doorgebracht: Leipzig en omgeving.

Wij begonnen met twee concerten in de Kristalkerk:

 • Op 23 april opende Ab Weegenaar uit Kampen ons ‘seizoen’ met een concert met werken van Bach en hij leidde zijn concert in met een royale uitleg over zijn keuze van werken uit Bachs omvangrijke oeuvre.
 • Op Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei, concerteerden het Parnassus Ensemble en Consensus Vocalis olv Klaas Stok met het HimmelfahrtsOratorium en twee cantates van Bach. De gewoonte getrouw trad het Rabotheater Hengelo bij dit concert op als organisator.

Toen vervolgden wij ons programma met de zomerserie van zaterdagmiddagconcerten in de Lambertusbasiliek:

 • Donderdag 23 juni: Olivier Latry, organist van de Notre Dame in Parijs;
 • Zaterdag 2 juli: ons bestuurslid Louis ten Vregelaar met de trompettisten Bert Langenkamp, Omar Tomasoni en  Jacco Groenendijk van het Koninklijk Concertgebouworkest;
 • 9 juli: Ben van Oosten, organist in Den Haag;
 • 16 juli: ons bestuurslid Gerrit Kommers;
 • 23 juli: quatre mains-concert door Susanna Veerman en Wim Does uit Apeldoorn;
 • 30 juli: Julian Bewig uit zusterstad Emsdetten;
 • 6 augustus: Tomasz Adam Nowak, organist van de Sankt Lambertikirche in Münster;
 • 13 augustus: Hayo Boerema, organist van de Sint Laurenskerk in Rotterdam;
 • 20 augustus: Matthias Havinga, organist van de Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam;
 • 27 augustus: Hans Stege uit Gronau;
 • 3 september: een concert met het Dalfser Jongenskoor olv Henk Ophoff met aan het orgel Sietze de Vries voor begeleiding en voor improvisaties;
 • 10 september: slotconcert van de Nationale Orgeldag, tevens de afsluiting van ons jubileumjaar.  Het Groot Lambertuskoor olv Louis ten Vregelaar voerde de Messe Solennelle van Louis Vierne uit. Gijs van Schoonhoven uit Enschede speelde enkele orgelwerken van Vierne en begeleidde bij de uitvoering van de Messe Solennelle.

In het gehele programma hebben wij doelbewust afwisseling gebracht tussen het orgel als solo-instrument en het orgel in combinatie met zang en andere instrumenten. Deze variatie is door veel bezoekers op prijs gesteld. Wij stelden er bovendien een eer in, dat wij veel concertgevers in Hengelo mochten ontvangen na diverse eerdere optredens: zo trad Olivier Latry op voor de derde maal en Ben van Oosten voor de vierde maal op het Vermeulen-Adema-orgel. Wij hebben bovendien drie organisten van buiten onze landsgrenzen weten te engageren. Zo boden wij een staalkaart aan van veelsoortige mogelijkheden op het orgel en van allerlei combinaties met zo’n groots orgel.

Over de financiering van onze concerten stellen wij verheugd vast, dat wij in ons jubileumjaar de combinatie wisten te maken van externe bijdragen met giften van de bezoekers bij de vrije collectes aan het eind van elk concert. Dankzij een actieve benadering van externe fondsen hebben wij het jaar zonder schulden kunnen afsluiten, hoewel het daarnaar aan het begin van het seizoen nauwelijks uitzag. Het ging om veel kosten, meer dan in andere jaren: wij organiseerden meer concerten en onze buitenlandse concertgevers kostten uiteraard meer aan gages en reiskosten. Ons doel om concerten van hoge kwaliteit zoveel mogelijk zonder financiële drempels te presenteren, hebben wij weten te halen: alle concerten van de zomerserie konden wij gratis aanbieden. Wij verwijzen voorts naar het aparte financiële verslag over 2016.

De belangstelling voor onze concerten was groot: tussen de 150 en zelfs meer dan 600 bezoekers. Onze concerten staan kennelijk goed in een markt van muziekliefhebbers, waarbij de nauwkeurige organisatie en de betrouwbaarheid van onze Stichting zeker zullen meetellen. Ook de publiciteit in bijzondere artikelen in de krant en de regelmatige aankondigingen in weekbladen zorgden voor een goede bekendheid.

Extra aantrekkelijk was de projectie van de ‘acrobatiek’ van de organisten op een groot scherm voorin in de Lambertusbasiliek.  Het werk van een organist speelt zich meestal enigszins in het verborgene af op een hoge plaats in een kerkgewelf. In dit jaar hebben wij dat doorbroken door met een camera op de koorzolder het werk van de organist beneden in de kerk op een projectiescherm zichtbaar te maken.

En bijzondere activiteit in ons jubileumjaar was een reis naar vier plaatsen in het oosten van Duitsland. Op deze website treft u impressies van die Bachreis van Gerrit Kommers aan.

In het bestuur van onze Stichting zijn aan het einde van de concertenreeks wijzigingen ingetreden. Na jaren van actief bestuurslidmaatschap hebben wij afscheid genomen van voorzitter Henk Laan en penningmeester Han Luchies. Beiden hebben zich ongeveer 25 jaar ingezet voor de organisatie van mooie concerten en het voortbestaan van onze Stichting en dat in een krappe financiële jas. Altijd hebben zij in het bestuur  de aanzienlijke artistieke en financiële zorgen weten te beheersen. Wij zijn hen voor hun langjarige werk in het bestuur voor vele fraaie concerten zeer erkentelijk.

Tot het bestuur zijn toegetreden Martin den Otter, Cas van Kamperdijk en –een extra versterking- Alice Rusch. In vol vertrouwen gaan wij het komend seizoen van concerten tegemoet.  Naast de genoemden maken Hans van Dam en de organisten Gerrit Kommers en Louis ten Vregelaar deel uit van  ons zeshoofdig bestuur.

Een belangrijke geleding in onze stichting vormen de donateurs. Dat is de meest trouwe geleding wat betreft het bezoek van concerten. Zij ontvangen ook altijd de overzichten van onze programma’s. De donateurs geven met hun jaarlijkse donaties een stevige geldelijke ondergrond aan het werk van onze Stichting, waarvan de ‘omzet’ natuurlijk bescheiden bedragen betreft.  Gelukkig hebben wij in ons jubileumjaar een 15 nieuwe donateurs kunnen inschrijven.